Gräskött®

För flera år sedan blev vi klara på det som egentligen är uppenbart, att idisslare är gjorda för att äta gräs och örter, men inte säd. Naturens otroligt sinnrika lösning har gjort att de kan omvandla växter till kött och mjölk. När vi försökte att beskriva detta märkliga fenomen i ett ord, tänkte vi på en av våra älsklingspsalmer ”En vänlig grönskas rika dräkt...” Tredje versen lyder ”Allt kött är hö...”, och i slutet av november 2005 ansökte vi om varumärkesskydd. Gräskött® är en garanti för hur djuren lever men också kvalitén på produkten.

Kriterier

Djuren skall bara äta gräs och örter eller hö/ensilage (vintertid). För nötdjur gäller att de skall vara minst två år gamla och ha en klassning som lägst ligger runt 3 för formen på djuret och O som fettklass.

Vem får använda varumärket?

De professionella köpare som via Grantelius AB köper vårt kött har rätt att använda varumärket. Grantelius AB å sin sida garanterar att de kött de levererar kommer från oss.

Andra som villl använda uttrycket Gräskött® måste ha fått vårt tillstånd. Därmed garanterar vi att kriterierna följs. Den som får vårt tillstånd kan visa upp ett brev och en färgkopia på varumärket som är signerat av en av delägarna i Byalaget Lundby BH


Kossa
Gryning
Gryning
Gryning