Miljö / Co2

De flesta har uppmärksammat att kor producerar metangas, vilken i sin tur bryts ned till koldioxid. Det är kanske värt att komma ihåg att hästar och andra djur också producerar metangas, om än inte i så stora mängder.

Siffran 18% av all CO2 produceras av kor ser man ganska ofta. Få verkar ta hänsyn till att en hel del av dessa 18% kommer från traktorer och annat som behövs för att ta fram och transportera kraftfoder till djuren. För djur som bara äter gräs behövs mycket mindre jordbearbetning, vilket reducerar utsläppen av fossilt CO2.

Korna (idisslarna) producerar visserligen CO2, men gräset de äter binder i sin tur CO2 i ett stort kretslopp. Kornas mat tillför inte ny, fossil, koldioxid i atmosfären. Den 3e februari 2010 skrevs en ledarspalt i tidningen Land/Lantbruk med rubriken ”Äntligen får idisslarna upprättelse”.

 

Några veckor innan dess en annan rubrik: ”Betesmarkerna är viktiga för minskad uppvärmning” SM2 Time Magazine har i början på 2010 en artikel med rubriken: How Cows (Grass-Fed Only) Could Save the Planet. EM3


Vi är inte vetenskapsmän och vi måste lita på de fakta vi får. Det går kanske att dra andra slutsatser än vi har gjort. Men i dagsläget tror vi på den forskning som visar att gräsmarker binder mer koldioxid per ytenhet än skog. Vi tror oss också veta att koldioxid absorberas när gräset växer. Som sedan äts av korna, som släpper ut metan/CO2, som absorberas när gräset växer, som .......

Länkar till svenskt material

Bättre för klimatet med betande djur SVD 10 aug 2017

Länkar till engelskt material

"How Cows (Grass-Fed Only) Could Save the Planet"

 

 

Kossa
Gryning
Gryning
Gryning