Välkommen till Odensala Gräskött® - ett registrerat varumärke

En liten, djurnära uppfödning av ekologiskt nöt- och lammkött.

Det begränsade antalet djur gör att vi bara kan leverera till ett fåtal ställen varje gång.

 

 

 


Droppsta Gård producerar kalvar, som efter sex månader med sin mamma får leva ett naturligt liv på gräs och örter. Lundby Gård tar över kalvarna och använder sig av 'ranchdrift'. Djuren har stora arealer att röra sig på hela året och väljer själva om de skulle vilja gå in i en ligghall. Droppsta gård föder också upp ett 100-tal lamm per år.


Graskott varumarke

Ovan: Gräskött® varumärkecertifikat

Kossa
Gryning
Gryning
Gryning